مرکز خلاقیت پیروزی

سرگرمي...

براي كشتن يك جامعه روشي ساده به كار گيريد بر فرهنگ آنان تمركز كنيد، ابتدا كتاب را از آنان بگيريد و بعد سرشان را درون تلويزيون فرو كنيد... ...
10 ارديبهشت 1396

دوستي...

والديني كه براي دوستي بچه هاي خودباهمسالانشان تلاش مي كنند، در حقيقت پايه اجتماعي شدن بچه هايشان را پي ريزي مي نمايند. ...
10 ارديبهشت 1396
1